Usługi

Budowa i modernizacja wielkopowierzchniowych nawierzchni z kostki brukowej, kruszyw drogowych, betonu i asfaltobetonu (brukarstwo)Prace wykończeniowePrace ziemnePrace wyburzenioweSprzedażTransport

 

Budowa i modernizacja wielkopowierzchniowych nawierzchni z kostki brukowej, kruszyw drogowych, betonu i asfaltobetonu:

– place przemysłowe,
– place manewrowe,
– place składowe,
– terminale przeładunkowe
– centra logistyczne
– centra handlowo – usługowe,
– hale produkcyjne,
– magazyny,
– stacje paliw,
– stacje diagnostyczne,
– drogi,
– parkingi,
– chodniki.

Prace wykończeniowe:

– budowa terenów zieleni miejskiej,
– budowa i umacnianie przepustów drogowych,
– budowa zbiorników retencyjnych,
– montaż krawężników betonowych, kamiennych,
– umocnienia skarp i rowów,
– umocnienia poboczy,
– umocnienia płytami ażurowymi,
– umocnienia prefabrykatami betonowymi,
– umocnienia stożków mostowych,
– schody z prefabrykowanych elementów betonowych,
– ścieki betonowe przy krawędzi jezdni,
– ścieki skarpowe,
– nawierzchnie z płyt betowych typu JOMB,
– nawierzchnie z płyt drogowych typu MON,
– prace betoniarskie (szalowanie, betonowanie, zbrojenie).

Prace ziemne (roboty ziemne):

– wykopy,
– nasypy,
– skarpowanie,
– korytowanie,
– odhumosowanie,
– plantowanie,
– niwelacje terenu,
– uzbrajanie terenu,
– odwodnienia terenu,
– utwardzanie terenu (podbudowy),
– stabilizacje gruntu,
– rekultywacja terenów zdegradowanych,
– kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje.

Prace wyburzeniowe (wyburzenia metodą mechaniczną):

– wyburzenia obiektów przemysłowych,
– wyburzenia budynków,
– wyburzenia domów,
– wyburzenia hal i magazynów,
– rozbiórka mostów i wiaduktów,
– rozbiórka elementów betonowych,
– rozbiórka konstrukcji stalowych,
– rozbiórka konstrukcji żelbetonowych.

Posiadamy specjalistyczny park maszynowy. Rozbiórki i wyburzenia wykonujemy terminowo i solidnie. Zapewniamy utylizacje materiałów porozbiorowych.

Sprzedaż:

– kostki brukowej (betonowej i granitowej),
– galanterii betonowej,
– kruszyw drogowych,
– kruszyw betonowych oraz betonowo-ceglanych,
– piasku,
– żwiru.

Transport   [czytaj więcej]

– wywrotka (do 25 ton),
– samochód samowyładowczy HDS (do 24 ton),
– transport gabarytów (ciągnik siodłowy z naczepą niskopodwoziową do 60 ton).