Usługi

Budowa i modernizacja wielkopowierzchniowych nawierzchni z kostki brukowej, kruszyw drogowych, kamienia naturalnegoPrace wykończeniowePrace ziemnePrace wyburzenioweSprzedażTransport

 

Budowa i modernizacja wielkopowierzchniowych nawierzchni z kostki brukowej, kruszyw drogowych, kamienia naturalnego:

– drogi,
– chodniki,
– parkingi,
– podjazdy,
– pobocza,
– stacje paliw,
– hale produkcyjne,
– place przemysłowe,
– place zabaw,
– ścieżki rowerowe,
– aleje,
– tarasy,
– schody,
– posesje.

Prace wykończeniowe:

– budowa terenów zieleni miejskiej,
– budowa i umacnianie przepustów drogowych,
– budowa zbiorników retencyjnych,
– montaż krawężników betonowych, kamiennych,
– umocnienia skarp i rowów,
– umocnienia poboczy,
– umocnienia płytami ażurowymi,
– umocnienia prefabrykatami betonowymi,
– umocnienia stożków mostowych,
– schody z prefabrykowanych elementów betonowych,
– ścieki betonowe przy krawędzi jezdni,
– ścieki skarpowe,
– nawierzchnie z płyt betowych typu JOMB,
– nawierzchnie z płyt drogowych typu MON,
– prace betoniarskie (szalowanie, betonowanie, zbrojenie),
– odśnieżanie.

Prace ziemne:

– niwelacje terenu,
– odwodnienia terenu,
– rowy melioracyjne,
– uzbrajanie terenu,
– utwardzanie terenu,
– odhumusowanie,
– wykopy,
– nasypy.

Prace wyburzeniowe:

– wyburzenia obiektów przemysłowych,
– rozbiórki hal,
– rozbiórki budynków,
– konstrukcji stalowych.

Sprzedaż:

– kostki brukowej,
– galanterii betonowej,
– kruszyw drogowych,
– piasku,
– żwiru.

Transport   [czytaj więcej]

– wywrotka (do 25 ton),
– samochód samowyładowczy HDS (do 24 ton),
– transport gabarytów (ciągnik siodłowy z naczepą niskopodwoziową do 60 ton).